Jak postupovat při čištění a údržbě myček

Pravidelná kontrola a údržba myčky pomáhá zabránit poruchám. Při mytí se usazují nečistoty v mycích ramenech, sítech a čerpadle odpadních vod. Čištění provádíme pouze čističem vhodným speciálně pro myčky. Na trhu je velké množství čističů různých značek a cen. Výrobce vždy udává v návodu postup čištění. Důrazně nedoporučujeme používat u čištění myčky ocet.

Čištění a údržba myček

Čištění sítek

Sítka zachycují před čerpadlem hrubé nečistoty, které mohou sítka ucpat. Proto se doporučuje zkontrolovat síta po každém mytí. Sítkový systém se jednoduše rozdělává, vytočením sítka hrubého, plochého a mikrosítka. Vyndáme a osprchujeme pod tekoucí vodou a opačným skládáním namontujeme zpět.

Čištění odstřikovacích ramen

Dosti často se zanedbává čištění mycích ramen, které má za následek špatně umyté nádobí. Vodní kámen a nečistoty z mycí vody mohou zablokovat trysky a vložení odstřikovacích ramen.

Demontáž mycích ramen je popsaná v návodu, odšroubováním nebo stáhnutím ramene, je osprchujte pod tekoucí vodou tak, aby voda protékala všemi otvory a upevněte mycí ramena zpět.

Čištění čerpadla odpadní vody

Ucpání čerpadla může vzniknout nezachycením zbytků jídel nebo cizích těles jemnými sítky a čerpadlo zablokovat. Mycí voda neodtéká a stojí nad sítkem.

Postup demontáže je uveden v návodu spotřebiče. Při čištění čerpadla dbejte na to, abyste se nezranili o skleněné nebo špičaté předměty.

Užitečná rada na závěr

Aby těsnění dveří zůstalo vždy čisté a hygienické, čistěte je pravidelně vlhkým hadříkem s trochou mycího prostředku. Pokud bude myčka delší dobu mimo provoz (např. dovolená), nechejte dvířka pootevřená, aby se nevytvořil nepříjemný zápach.